Utopia vai dystopia: Valta ja teknologiataidot

Utopian tai dystopian vaatimat teknologiataidot ovat iso kysymys kaikille teknologiakasvattajille. Meistä jokaisen, olimme sitten itsemme tai jonkun muun teknologiakasvattajia, pitäisi pystyä katsomaan aina kohti tulevaa, jotta tulevaisuudessa tarvittavat taidot opetettaisiin jo kuluvassa hetkessä. Kyse ei ole pelkästään käytännön taidoista, vaan kyvystä ymmärtää yhteiskunnallisia vaikutuksia ja eettisiä kysymyksiä.