Lahjoitustarjous kokoelmiin

TMKA1_10

Tekniikan museon kokoelmia kartutetaan erityisesti suomalaisiin keksintöihin, teollisuuteen ja teknologioihin liittyvillä esineillä ja kuvilla. Painotus on lähimenneisyyden ja nykyhetken ilmiöissä. 

Museo tekee yhteistyötä teknologiaperinnön tallentamisessa yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa, mutta lahjoitustarjouksen voi tehdä myös yksityishenkilönä. 

Voit tehdä lahjoitustarjouksen täyttämällä alla olevan lomakkeen, jonka jälkeen kokoelmatiimi on yhteydessä mahdollisimman pian. Hyväksyttyjen lahjoitustarjousten vastaanottoa edeltää lahjoitussopimuksen laadinta. 

Tarjouslomake soveltuu sekä yksittäisen esineen että kuva-aineiston tarjoamiseen. Voit tarjota useampaa kohdetta kerralla täyttämällä useamman tarjouslomakkeen. Arkisto- ja kirjastoaineistoa otetaan tällä hetkellä vastaan vain esine- ja kuvalahjoitusten oheisaineistona. Kotitaloustekniikan kokoelmaa ja konttorikonekokoelmaa ei toistaiseksi kartuteta.

Kokoelmatiimi käsittelee yksittäisiä lahjoitustarjouksia osana maksuttomia kokoelmapalveluita. Laajojen kokonaisuuksien arvioinnista sovitaan tarvittaessa erikseen. 

Lisätietoja lahjoitustarjouksista: kokoelmatiedustelut@tekniikanmuseo.fi

 

Lahjoitustarjous

Mikä esine tai kuva-aineisto on kyseessä?

Koosta taustatiedot tarjoamasi esineen kehittämisestä, valmistuksesta, käytöstä ja omistushistoriasta, ja anna arviosi vaiheisiin liittyvistä ajoituksista. Ketkä ovat esineen tai aineiston suunnittelija(t), tilaajat(t), valmistaja(t), käyttäjä(t), taustayhteisö(t)? Miksi ja mihin tarkoitukseen se on valmistettu? Minkälaisissa tehtävissä esinettä on käytetty ja mikä on sen toimintaperiaate? Onko esine uniikki vai sarjatuotantoa? Liitä mahdollisuuksien mukaan tietoa esineen tai aineiston tarinaan keskeisesti liittyvistä henkilöistä, yrityksistä ja paikoista sekä kerro, mikä on oma suhteesi siihen. Jos tarjouksesi koskee kuva-aineistoa, lisää kuvaajan nimi sekä keskeiset tiedot kuvausajasta, paikasta, kuvaustapahtumasta ja aiheesta.

Voit pohtia esimerkiksi: Mikä on esineen merkitys ammatillisesti, yhteiskunnallisesti, yritykselle tai käyttäjälleen? Liittyykö esineeseen jokin mielenkiintoinen tarina? Liittyykö tarjottuun laitteeseen jokin merkittävä muutos suhteessa laitetta edeltävään tai seuranneeseen tekniikkaan? Mistä asioista laitteen avulla on saatu lisätietoa? Minkälaisista ilmiöstä kuva-aineisto kertoo?

Kirjaa esineen valmistaja ja malli. Voit halutessasi liittää lomakkeelle kuvan laitteen arvokilvestä tai muusta yksityiskohdasta.

Täytä kenttä, jos tarjouksesi koskee kuva-aineistoa.

Kirjaa esineen pituus, leveys, korkeus (cm) ja paino (kg) tai anna arvio niistä. Kuva-aineiston laajuuden voit ilmoittaa arviona kuvien kappalemäärästä, mielellään aineiston negatiivien, vedosten ja/tai digikuvien määrät eriteltynä.

Mistä osista tarjottava lahjoitus koostuu? Haluatko liittää lahjoitukseen siihen keskeisesti liittyvää oheisaineistoa, kuten valokuvia, asiakirjoja, arkistoaineistoa tai julkaisuja? Kuvaile oheisaineistoa.

Arvioi tarjottavan esineen tai aineiston kunto. Lisää tieto mahdollisista haitta-aineista tai muista riskeistä. Lähtökohtaisesti emme ota vastaan huonokuntoista tai rikkinäistä aineistoa. Kieltäydymme lahjoituksista, joissa on terveydelle tai turvallisuudelle haitallisia aineita tai osia, jotka eivät ole poistettavissa ennen lahjoitusta kokoelmiin.

Lahjoittajan nimi tai yrityksen yhteyshenkilön nimi(Pakollinen)Täytetään jos lahjoittaja ei ole yksityishenkilö

Lahjoittajan tai yhteyshenkilön sähköposti, johon voimme ottaa yhteyttä tarjouksen käsittelyssä.

Lahjoittajan tai yhteyshenkilön sähköposti, johon voimme ottaa yhteyttä tarjouksen käsittelyssä.

Sallitut tiedostotyypit: jpg, jpeg, gif, png, pdf, Max. tiedoston koko: 10 MB.

Pudota tiedostot tähän tai

Sallitut tiedostotyypit: jpg, jpeg, gif, png, pdf, Max. tiedoston koko: 10 MB, Max. tiedostot: 5.

  Voit halutessasi lisätä lisäkuvan arvokilvestä, vauriosta, oheisaineistosta tms.
  Oikeudet aineistoon(Pakollinen)

  Minulla on oikeudet tai aineiston oikeuksien omistajalta saatu lupa luovuttaa lataamani aineiston, eli tiedostojen ja tietojen, täydet omistus-, käyttö- ja hallintaoikeudet Tekniikan museolle vastikkeetta. Lupa kattaa myös mahdollisen aineiston, joka on tekijänoikeuden tai muun suoja-ajan piirissä. Mikäli lataamissani kuvissa esiintyy tunnistettavia henkilöitä, olen saanut heiltä luvan kuvien käyttöön ja kuvia koskevien oikeuksien luovuttamiseen.
  Oikeuksien luovuttaminen(Pakollinen)

  Luovutan Tekniikan museolle lataamani aineiston täyden omistus-, hallinta- ja käyttöoikeudet vastikkeetta sekä annan luvan liittää ne Tekniikan museon kokoelmiin vastikkeetta. Käytöllä tarkoitetaan aineiston käyttöä museon kokoelma-, näyttely-, palvelu-, tutkimus- ja julkaisutoiminnassa. Tekniikan museolla on oikeus käyttää aineistoa kokoelmapolitiikkansa linjausten, museoaineistojen saatavuusperiaatteiden ja voimassa olevien tietosuojaselosteiden mukaisesti.

  Tekniikan museolla on myös tarvittaessa oikeus poistaa kokoelmiin liitetty aineisto osittain tai kokonaan. Kokoelmista poistaminen voi tapahtua myös luovuttamalla aineisto toisen museon kokoelmiin. Tekniikan museolla on harkintansa mukaan oikeus lisensoida ja luovuttaa aineistoa myös kolmansille osapuolille, kokoelmapolitiikkansa linjausten ja museoaineistojen saatavuusperiaatteiden mukaisesti. Tekniikan museo ei ole vastuussa siitä, miten kolmannet osapuolet käyttävät aineistoa.

  Yhteydenotto(Pakollinen)

  Nimen julkaisu(Pakollinen)