Tietosuojaseloste

Tekniikan museon säätiön tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tekniikan museon säätiö
Y-tunnus 0252165-1

Rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii

Anssi Tuulenmäki
Viikintie 1, 00560 Helsinki
050 381 9772
anssi.tuulenmaki@tekniikanmuseo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

​​Tekniikan museon näyttelyiden, tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, palveluiden kehittäminen sekä kutsut tapahtumiin. Erillisillä lomakkeilla kerätään tietoa liittyen Tekniikan museon kokoelman kartuttamiseen ja kuvailuun osana museon kokoelmatyötä, yleisöopastusten aikatauluttamiseen ja tilojen vuokrauksiin liittyviin toimintoihin.

Soveltaminen

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Tekniikan museon säätiö kerää ja käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Tekniikan museon verkkosivuja https://www.tekniikanmuseo.fi eli kun vierailet tällä verkkosivuilla tai olet yhteydessä Tekniikan museoon verkkosivujen kautta, esimerkiksi annat palautetta tai lähetät lomakkeita.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Lomakkeille kerättävä tieto

Tekniikan museon säätiö käsittelee henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin esimerkiksi sähköpostin kautta tai annat meille tietoja täyttämällä verkkosivulla olevan lomakkeen.

Lomakkeilla voidaan kerätä seuraavia tietoja:

Kaikkien lomakkeiden yhteydessä yhteydenpitoon liittyvät tiedot

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Opastusten varauksen yhteydessä

 • ryhmän koko
 • oppilaitoksen, päiväkodin tai muun ryhmän nimeä

Tilavuokrausten ja tiedustelujen yhteydessä 

 • tapahtuman luonne
 • osallistujamäärä

Lahjoituksen tarjoamisen yhteydessä

 • Lomakkeella annetut kuvaajan/valmistajan/tekijän/lahjoittajan tiedot
 • Lomakkeella annetut tiedostot ja aineiston kuvailua, provenienssia ja kontekstia koskevat tiedot

Palautteen yhteydessä 

 • vapaa palaute

Yhteisönäyttelyiden haun yhteydessä

 • idea
 • lyhyt kuvaus ideasta

Lomakkeilla lähetetyt tiedot säilytetään verkkosivuston tietokannassa enintään seuraavat kaksi täyttä kalenterivuotta lomakkeen lähettämisestä alkaen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa tarkoitukseen johon henkilötiedot on kerätty (esim. asiakassuhde, tarjotut ratkaisut / palvelut, uutiskirjeen tilaus).

Minimissään tietoja säilytetään lain määrittämän ajan.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisten lakisääteisten tietojen luovutuspyyntöjen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiettyjen tuotteiden ja palveluiden toimittaminen edellyttää tietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle, näitä palveluita ovat:

 • Verkkosivuston analytiikka: Google Analytics ja Meta Pixel (Yhdysvallat)
 • Uutiskirje: Mailchimp (Yhdysvallat)

Siirtojen perusteena on Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet. Olemme arvioineet ettei tietojen siirto näiden em. palveluiden osalta vaaranna henkilötietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.
 • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.
 • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät oli rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.
 • Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

Evästeet

Sivusto käyttää seuraavia evästeitä: