Kokoelmat

Kokoelmapalvelut kesälomalla 15.6.-15.8.2024
vesipäivä

Vaalimme kulttuuriperintöä

Tekniikka ja teknologia lävistävät koko yhteiskunnan sen kaikilla tasoilla. Ilman teollisen kulttuuriperinnön tallentamista ja tutkimusta ei ole mahdollista tuntea menneisyyttä, ymmärtää nykyhetkeä eikä suunnata tulevaisuuteen. Teollisen kulttuuriperinnön tuntemus auttaa ymmärtämään yhteiskuntaa kokonaisuutena. 

Tekniikan museo on alansa valtakunnallisena vastuumuseona asiantuntijaorganisaatio, jossa kokoelmatyötä tehdään suomalaisen teollisen kulttuuriperinnön tallentamiseksi museon yleisöjen käyttöön esimerkiksi näyttelyiden, palvelujen, viestinnän ja verkkoon avattujen kokoelmien välityksellä ja tutkimusta varten.

Kokoelmat karttuvat lahjoituksin ja dokumentointiprojekteissa, yhteistyössä yleisöjen sekä tekniikan alan yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Kokoelmapolitiikka ja yhteistyö

Tekniikan museon kokoelmiin on tallennettu aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä eri tekniikan ja teollisuuden aloilta, sekä perintönä yritysten ja yksityishenkilöiden toiminnasta. Hyvän yleiskatsauksen Tekniikan museon kokoelmiin saat tutustumalla TAKO Kokoelmakarttaan.

Museo tekee yhteistyötä ammatillisten museoiden kanssa museoalan verkostoissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston TAKOn toimintaan osallistuvat museot sopivat yhdessä tallennustehtävistä ja dokumentoivat yhteistyössä nykyaikaa tulevaisuuden tarpeita varten. TAKOn sivuilta löydät myös kokoelmakartan, jossa on kuvaukset Tekniikan museon kokoelmista. Kokoelmat koostuvat lukuisista erilliskokoelmista.

Lisätietoa Tekniikan museon kokoelmien muodostumisesta ja esimerkiksi lahjoituksia ja lainoja koskevista periaatteista on saatavilla kokoelmapoliittisesta ohjelmasta

Tekniikan museo antaa valtakunnallisena vastuumuseona konsultointiapua myös ei-ammatillisten museoiden ja yrityskokoelmien kokoelmanhoidollisissa kysymyksissä. Tämä voi tarkoittaa tukea esimerkiksi kokoelmapolitiikan työstämisessä, luettelointiohjeen laatimisessa tai inventointiprojektin käynnistämisessä.

Pikasuodatuslaitoksen historiallinen miljöö tarjoaa kiinnostavan taustan tapahtumallesi

Kokoelmat Finnassa

Museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteinen Finna-hakupalvelu toimii tukena kokoelmapalveluissa, sujuvoittaen esimerkiksi kuvatiedusteluja ja esinelainojen suunnittelua. Suosittelemme tutustumaan digitoituihin aineistoihin kohdistamalla haun Finnassa julkaistuihin Tekniikan museon kokoelmiin. Kokoelmiin kuuluvia esineitä ja kuvia koskevat kysymykset ohjautuvat suoraan kokoelmatiimillemme Finnan palautelomakkeen kautta.

Toistaiseksi kokoelman esineistä ja kuvista on nähtävillä vain pieni osa, mutta määrä Finnassa kasvaa digitoinnin edetessä. Tekniikan museo tekee työtä tietojen haettavuuden ja digitoitujen kokoelmien käytön helpottamiseksi yhteistyötä Finnan, kokoelmahallintajärjestelmän toimittajan ja muiden museoiden kanssa.

Tekniikan museon kokoelma­palvelut

Kuvatilaukset

Voit tutustua Tekniikan museon kuva- ja esinekokoelmien digitoituihin kuviin Finnassa, jossa kuvakohtaiset tiedustelut ja palautteet ohjautuvat kokoelmatiimille. Mahdollisuus käyttää kokoelmakuvia määräytyy tekijänoikeuksien ja mahdollisten aineistokohtaisten käyttörajoitusten mukaan.

Osa kuvapalvelusta on maksullista. Hintaan vaikuttaa kuvan käyttötarkoitus ja mahdollinen lisätyö, esimerkkinä kuvien uudelleen digitointi. Kuvia julkaistaessa on kuvalähteenä mainittava Tekniikan museo ja kuvaajan nimi.

Kokoelmakuvia koskevat tiedustelut: kokoelmatiedustelut@tekniikanmuseo.fi.

Kokoelmaesineiden kuvaus

Tekniikan museo tarjoaa mahdollisuutta kokoelmaesineiden kuvauksiin kokoelmatiloissa. Palvelun hinta määräytyy kuvausten edellyttämän asiantuntijatyön mukaan, tuntiperusteisen veloitukseen perustuen. Kuvausluvat museon yleisötiloihin sovitaan palvelutiimin kanssa.

Kokoelmaesineiden kuvauspalvelu: kokoelmatiedustelut@tekniikanmuseo.fi

Kuvausluvat yleisötiloissa: info@tekniikanmuseo.fi

Lainat museon kokoelmista

Tekniikan museo lainaa kokoelmaesineitä pääsääntöisesti vain muiden ammatillisesti hoidettujen museoiden käyttöön. Tarkempia tietoja lainauksen periaatteista löydät Tekniikan museon kokoelmapoliittisesta ohjelmasta. 

Kokoelmalainojen tiedustelut: kokoelmatiedustelut@tekniikanmuseo.fi

 

Arkisto ja kirjasto

Arkistoaineistoja ja käsikirjaston kirjoja on mahdollista saada tutkittavaksi ennakkoon sovittaessa, aineistotiedustelu jättämällä. Vierailuaika tulee sopia hyvissä ajoin etukäteen. Arkistoaineistoja ja kirjoja ei lainata Tekniikan museon ulkopuolelle.

Tutkijakäynnit: kokoelmatiedustelut@tekniikanmuseo.fi

Kattavat kokoelmat

18803
esinettä
55521
valokuvaa
6500
neliötä
Gammal tv

Lahjoitukset kokoelmiin

Museon kokoelmissa on lähes 19 000 esinettä ja runsaasti kuva- ja arkistomateriaalia. Tämän vuoksi vain osa tarjotuista lahjoituksista on mahdollista liittää kokoelmiin ja lahjoittaminen edellyttää aina ennakkoon sopimista. Lahjoitustarjousten arvioinnissa vaikuttavat taustatietojen kattavuus ja esimerkiksi aineiston kunto. Museot tekevät yhteistyötä jakamalla tallennusvastuita. Tekniikan museo ei tee kokoelmaostoja.

dokumentation av samtida kan innebära till exempel registrering av teknisk kunskap som är viktig nuförtiden

Nykydokumentointi

Museot tallentavat menneisyyden ilmiöiden lisäksi myös käsillä olevan hetken ja ajan ilmiöitä – sitä kutsutaan nykydokumentoinniksi. Nykydokumentoinnin aiheena voi olla arkinen ilmiö, esimerkiksi sosiaalisen median käyttö tai vaikkapa laajempi teema kuten vapaus, kuluttaminen tai onni – tekniikan aihepiireihin linkitettynä. Tallennusta kokoelmiin voidaan tehdä esimerkiksi valokuvaamalla, haastatteluin, kyselyin, kuva- tai esinekeruuna. Ilmoitamme mahdollisuuksista osallistua nykydokumentointiin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Onko sinulla ehdottaa mielenkiintoinen nykydokumentointikohde tai tutkimuskysymys? Vinkkaa meille!

kokoelmatiedustelut@tekniikanmuseo.fi

 

Gammal tv

Kokoelmapalve­lut yrityksille

Tekniikan museo tarjoaa osaamistaan kokoelma- ja kulttuuriperintökysymyksissä yritysten ja yhteisöjen käyttöön asiantuntijapalveluna. Teemme neuvontatyötä osana valtakunnallista vastuumuseotehtävää ja räätälöimme erikseen hinnoiteltavat hankkeet yritysten ja yhteisöjen teknologiaperinnön tai teollisen kulttuuriperinnön tunnistamiseksi, tallentamiseksi ja säilyttämiseksi. 

Lisätietoja:

Kokoelmapäällikkö Emilia Västi

emilia.vasti@tekniikanmuseo.fi