Samlingar

Tekniska museets samlingar används i utställningar och tjänster samt i forskning. Insamlingarna samlas in genom donationer och dokumentationsprojekt, i samarbete med allmänheten och företag och samhällen inom tekniksektorn.

Tekniikan museon Suodatinhallia voi vuokrata niin yritystapahtumiin kuin yksityisjuhliinkin

Vi tar hand om vårt kulturarvet

Teknik är en grundläggande del av hela vårt samhälle på alla dess nivåer. Utan att dokumentera och forska om det industriella kulturarvet är det inte möjligt att känna till det förflutna, förstå nuet och sikta på framtiden. Kunskap om industriellt kulturarv hjälper till att förstå vårt samhälle som helhet.

Som Nationellt Ansvarsmuseum inom sitt område är Tekniska museet en organisation av yrkesverksamma, där insamlingsarbete bedrivs för att dokumentera det finska industriella kulturarvet för allmänhetens bruk, till exempel genom utställningar, tjänster, kommunikation och onlinesamlingar och för forskning.

Gammal tv

Donationer till samlingar

Museets samling omfattar närmare 19 000 föremål och gott om bild- och arkivmaterial. På grund av detta kan endast en del av de erbjudna donationerna läggas till vår samling, och donationer kräver alltid förhandsgodkännande. Täckningen av bakgrundsinformation och till exempel materialets skick påverkar utvärderingen av donationserbjudanden. Museer samarbetar också genom att dela förvaringsansvaret. Tekniska museet gör inga samlingsköp.

dokumentation av samtida kan innebära till exempel registrering av teknisk kunskap som är viktig nuförtiden

Dokumentation av samtida

Museer registrerar inte bara fenomenen från det förflutna, utan också fenomenen i ögonblicket och tiden – detta kallas samtidsdokumentation. Ämnet för samtidsdokumentation kan vara ett vardagsfenomen, till exempel användningen av sociala medier, eller ett bredare tema som frihet, konsumtion eller lycka – kopplat till teknikämnena. Dokumentation i samlingarna kan ske till exempel genom fotografering, intervjuer, enkäter, bilder eller föremålsinsamling. Vi meddelar möjligheter att delta i samtida dokumentation på hemsidan och i sociala medier.

Har du något intressant samtida dokumentationsobjekt eller forskningsfråga att föreslå?

Skicka mejl till oss kokoelmatiedustelut@tekniikanmuseo.fi

 

Våra samlingar

18803
items
55521
images
6500
square meters

Collection Services

Bildtjänster

Du kan bekanta dig med de digitaliserade bilderna av Tekniska museets bild- och föremålssamlingar i Finna, där bildspecifika förfrågningar och feedback riktas till Kokoelmatiimi. Möjligheten att använda samlingsbilder bestäms av upphovsrätt och eventuella materialspecifika användningsbegränsningar.

En del av bildtjänsten är avgiftsbelagd. Priset påverkas av syftet med bildanvändningen och eventuellt merarbete, till exempel omdigitalisering av bilderna. Vid publicering av bilder ska Tekniska museet och fotografens namn anges som källa.

Förfrågningar om samlingsbilder: kokoelmatiedustelut@tekniikanmuseo.fi.

Fotografera samlingsobjekten

Tekniska museet erbjuder möjlighet att fotografera samlingsobjekt i samlingslokalerna. Priset på tjänsten bestäms av det expertarbete som krävs för tjänsten, baserat på timdebitering. Filmningstillstånd för museets allmänna utrymmen ordnas med vårt serviceteam.

Förfrågningar om fotografering av våra samlingsobjekt: kokoelmatiedustelut@teknikanmuseo.fi

Filmtillstånd i allmänna utrymmen: info@tekniikanmuseo.fi

Lån från museets samlingar

Som regel, lånar Tekniska museet ut samlingsobjekt endast för användning av andra professionellt skötta museer. Mer detaljerad information om utlåningsprinciperna hittar du i Tekniska museets samlingspolitiska program.

Förfrågningar: kokoelmatiedustelut@tekniikanmuseo.fi

Arkivet och biblioteket

Det finns möjlighet att få arkivmaterial och biblioteksböcker för granskning efter överenskommelse. Detta görs genom att lämna in en materialförfrågan. Besökstiden måste avtalas i god tid. Arkivmaterial och böcker lånas inte ut utanför Tekniska museet.

Forskningsbesök: kokoelmatiedustelut@tekniikanmuseo.fi

Gammal tv

Tjänster av samlingar för företag och samhällen

Tekniska museet erbjuder sin expertis inom samlings- och kulturarvsfrågor till företag och samhällen som en experttjänst. Vi utför konsultarbete som en del av våra Nationella Ansvarsfulla Museums uppgifter och skräddarsyr individuellt prissatta projekt för att identifiera, dokumentera och bevara företags och samhällens tekniska arv eller industriella kulturarv.

Förfrågningar:

Insamlingschef: Emilia Västi

emilia.vasti@tekniikanmuseo.fi