Ankomst och tillgänglighet

Plats

Museet är belägen på Viksvägen 1D i den gula runda huvudbyggnaden. Energihallen (Energiasali) och Företagsbyn (Yrityskylä) hittar du i den röda tegelbyggnaden i mitten och Filterhallen (Suodatinhalli) i den röda tegelbyggnaden på sidan av dammen.

Karta

Tekniska museet ligger på Kungsgårdsholmen, cirka 7 kilometer nordost om tågstationen.

Till Tekniska museet tar du dig enkelt med kollektivtrafiken direkt från järnvägstorget

Med kollektivtrafik

Till Tekniska museet tar du dig enkelt med kollektivtrafiken direkt från järnvägstorget. Du kan enkelt hitta rätt hållplats, eftersom dess namn är beskrivande Tekniska museet.

  • Från järnvägstorget 55, 71 ja 78
  • Från Mejlans/Kvarnbäcken 506
  • Från Gårdsbacka/Munksnäs 57

Sök rutter eller tidtabeller HSL.fi

Jokisuuntie parkeringsplats

Med bil

Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser på Museosaari. Kuninkaankartanonsaaris få parkeringsplatser finns nära porten och i båda ändarna av Energihallens (Energiasali) byggnad.

Parkeringsplatsen finns också på Jokisuuntie.

Parkera inte på reserverade platser eller längs tillfartsvägen.

 

In front of the main building of the Museum of Technology, there are racks for bikes that enable frame locking.

Med cykel eller delat transportmedel

Framför Tekniska museets huvudbyggnad finns cykelställ som möjliggör ramlåsning.

Du hittar närmaste stadscykelstationer på Katarina Saksilaisenkatu och Verkatehtaanpuisto.

Alla byggnader är inte tillgängliga.

Tillgänglighet

Tekniska museet befinner sig i Helsingfors Vattenverks gamla byggnader. Museets personal hjälper gärna med frågor som gäller tillgänglighet.

Museet är stängt måndagar och tisdagar, men kontakta kundtjänst om du behöver en lugnare miljö för ditt museibesök när museet är stängt.

Ledar- och assistanshundar är välkomna.

Assistent får gratis inträde.