HOW

LUMATE – luonnontieteet, matematiikka, tekniikka.

DALL·E 2023-12-20 12.51.21 – A wide illustration representing the concept of integrating AI and DALL-E for creative purposes

MITÄ

Suomen johtavien LUMATE- toimijoiden yhdessä Tekniikan museon kanssa kehittämät 10 erilaista työpistettä, joista muodostuu kokemuksellinen, toiminnallinen ja pelillistetty LUMATE oppimisympäristö. Kokemuksellisuutta lisää se, että museotilassa on valmiina ilmiöihin liittyviä autenttisia esineitä ja museonäyttelyitä.

HOW ympäristössä asioita ei lueta kirjoista, vaan niitä opitaan tekemällä ja kokemalla. Tekemisen avulla oppilaat syventyvät ymmärtämään luonnontieteen ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa.

VISIO: Kivoin koulupäivä ikinä!

2024 04 HOW LUMATE oppimisympäristö esite kouluille_img_24

MIKSI

Tavoitteena lisätä nuorten tiedepääomaa ja innostusta LUMATE-ilmiöitä ja -aineita kohtaan. HOW-ympäristössä opitaan kummastelemaan, näkemään syy-seuraussuhteita, etsimään ja yhdistelemään tietoa, sekä tarttumaan toimeen – eli opitaan juuri niitä taitoja, joita tulevaisuuden kestävään kehittämiseen tarvitaan.

2024 04 HOW LUMATE oppimisympäristö esite kouluille_img_22

KENELLE

Sisältö suunnattu erityisesti 7.-8.-luokkalaisille. Sopii myös sitä vanhemmille oppijoille. Kerrallaan korkeintaan noin 50 hengelle.

2024 04 HOW LUMATE oppimisympäristö esite kouluille_img_6

MISSÄ & MILLOIN

Tekniikan museon päänäyttelyhallissa, Viikintie 1D, 00560 Helsinki.

Joka arkipäivä klo 09-12,
lokakuusta 2024 alkaen

LISÄTIETOJA
Anssi Tuulenmäki,
050-3819772,
anssi.tuulenmaki@tekniikanmuseo.fi