Opastukset kouluille ja päiväkodeille

Tekniikan museon Päänäyttelyhallista löydät monia upeita museoesineitä

Tekniikan museo tarjoaa opastettuja kierroksia ensiopetuksen sekä 1. ja 2. asteen opiskelijoiden ryhmille. Opastukset ovat maksullisia, mutta niiden hintaan sisältyy museon sisäänpääsy koko ryhmälle.

Alta pääset tutustumaan paremmin museon tarjoamiin opastuksiin. Voit myös varata haluamasi opastuksen suoraan verkkosivujemme kautta.

Päiväkotiopastus Kummituksen keksintökojeeseen

Kummituksen keksintökoje on 5-9-vuotiaille suunnattu elämyksellinen ja toiminnallinen lasten näyttely, joka innostaa lapset pohtimaan tekniikan olemusta, ilmiöitä ja muutosta. Näyttely kutsuu lapset museon kummituksen avuksi tutkimaan teknisiä laitteita, tutustumaan keksintöihin ja lopuksi käynnistämään kummituksen kummallisen koneen.Kummituksen keksintökoje on elämyksellinen ja toiminnallinen lasten näyttely, joka innostaa lapset pohtimaan tekniikan olemusta, ilmiöitä ja muutosta. Näyttelyyn on suunniteltu päiväkotiryhmille oma opastus, joka huomioi erityisesti nuorimpien oppijoiden tarpeet. Opastuksen keskiössä ovat lasten uteliaisuuden ruokkiminen ja mielikuvituksen sekä ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen. Osaava opas herättelee lapsissa tutkimisen iloa ja tutustuttaa tekniikan muutokseen, innovaatioiden ihmeelliseen maailmaan ja siihen, miksi jotkin asiat ovat meille tärkeitä. Opastuksen lopuksi päiväkotilaiset pääsevät testaamaan, saavatko he käynnistettyä kummituksen salaperäisen keksintökojeen!

Kesto: 30 min
Hinta: 50 € (hintaan sisältyy ryhmän sisäänpääsy museoon)
Ryhmän koko: 1–25 henkeä

Suomi, tekniikan maa -opastus kouluille

Suomen tekniikan ja teollisuuden kehitys on maailman mittakaavassa ollut erityislaatuista, vaikka siihen ovat vaikuttaneet koko maailmaa koskettavat globaalit ilmiöt. Tuo tekniikan ainutlaatuinen kehitys näkyy edelleen joka päivä omassa arjessamme. Suomen tekniikan ja teollisuuden kehitys on maailman mittakaavassa ollut erityislaatuista, vaikka siihen ovat vaikuttaneet koko maailmaa koskettavat globaalit ilmiöt. Tuo tekniikan ainutlaatuinen kehitys näkyy edelleen joka päivä omassa arjessamme. Suomi, tekniikan maa -opastuksessa tutkitaan tätä kehitystä käytännön esimerkkien, tarinoiden sekä pohdinnan kautta. Opastus räätälöidään vastaamaan oppimistarpeita valitsemalla seuraavista kaksi painopistettä:

• Tietotekniikka
• Kierrätys ja ympäristö
• Kotien tekniikka
• Robotiikka
• Sähkötekniikka
• Keksijät, tuotekehitys ja innovointi
• Selkokieli ja havainnollistaminen

Mikäli varatessa painopistealueita ei valita, opas valitsee kaikki opastuskohteet ryhmää varten itsenäisesti. Opastuksessa käydään painopisteiden teemojen kautta läpi otteita Suomen tekniikan historiasta viimeisen sadan vuoden ajalta, tutustutaan viestintätekniikan kehitykseen ja infrastruktuuriin sekä käsitellään voimia teknisen kehityksen takana.

Kesto: 30 min
Hinta: 50 € (hintaan sisältyy ryhmän sisäänpääsy museoon)
Ryhmän koko: 1–25 henkeä

Morsesta someen -opastus kouluille

Viestintäteknologian historia on unelmoinnin, ennustusten ja koko ihmiskunnan historiaa. Joskus ennustukset ovat onnistuneet todella kuvaamaan tulevaa, toisinaan taas odotukset eivät ole tulleet todeksi – esimerkiksi internetiä pidettiin aikanaan vain ohimenevänä ilmiönä, ja laitteiden liikuteltavuus tuntui mahdottomuudelta. Nämä unelmat ja ennustukset ovat kuitenkin määrittäneet käyttäytymistämme ja jokapäiväistä toimintaamme aina kielestämme olohuoneisiimme asti.

Viestintäteknologian historia kertoo ihmisen unelmista olla vuorovaikutuksessa läheisten kanssa välimatkoista piittaamatta, nähdä kaukaisia tapahtumia ja kuulla ääniä vieraista maista reaaliajassa. Osa entisaikojen villeimmistä teknologiaunelmista ovat tänä päivänä tietoyhteiskunnan arkea. Osa haaveista ja viisaiden ennustuksista on kuitenkin jäänyt toteutumatta. Opastus tarjoaa esineiden ja esimerkkien avulla näkökulmia tietoyhteiskunnan avainkeksintöihin sekä ajan ja paikan ylittämisen teknologioihin.

Morsesta someen -kierroksella käydään läpi Etäunelmia-näyttelyä saaden vastauksia muun muassa siihen, miksi puhumme edelleen puhelun yhdistämisestä ja mitä tekemistä hautausurakoinnilla on viestinnän kehittymisen kanssa. Ryhmä voi muokata opastuksesta itselleen mieleisen valitsemalla kaksi painopistettä seuraavista:

• Erilaiset innovaattorit
• Viestintätekniikan muutos
• Puhelinteknologian kehitys
• Mobiili elämäntapa
• DYI – itse tehty tekniikka
• TV, radio ja elokuva
• Selkokieli ja havainnollistaminen

Mikäli varatessa painopistealueita ei valita, opas valitsee kaikki opastuskohteet ryhmää varten. Opastus kestää 30 minuuttia, mutta suosittelemme varaamaan kierrokseen noin 45 minuuttia, jotta oppilailla on mahdollisuus tutustua heitä kiinnostaviin esineisiin ja sisältöihin rauhassa myös kierroksen jälkeen.

Kesto: 30 min
Hinta: 50 € (hintaan sisältyy ryhmän sisäänpääsy museoon)
Ryhmän koko: 1–25 henkeä

Utopia vai dystopia: robotiikka, etiikka ja tekoäly -opastus kouluille

Robotiikka ja tekoäly helpottavat arkeamme, mutta niihin liittyy myös paljon kysymysmerkkejä. Voimme esimerkiksi määrittää koneen oppimaan antamatta sille tarkkoja algoritmeja, jolloin se tähtää itsenäisesti kohti haluttua lopputulosta.

Elämme tekoälyn ja robotiikan aikakautta. Navigaattorimme pystyy arvioimaan, mikä reitti haluttuun päätepisteeseen on suotuisin huomioiden muun liikenteen ja sääolosuhteet. Sosiaalisen median kasvofiltterit hyödyntävät koneoppimista seuratakseen kasvojemme liikkeitä. Roboteista suunnitellaan vanhainkoteihin seuraa asukkaille. Tekoäly tutkii sairaalassa potilaiden tutkimustuloksia ja etsii syöpiä sekä muita poikkeamia. Älypuhelimemme muuttavat puheemme hetkessä tekstiksi, ja virtuaaliavustajamme pystyvät tilaamaan yhdellä käskyllä verkosta ruokaostokset.

Robotiikka ja tekoäly helpottavat arkeamme, mutta niihin liittyy myös paljon kysymysmerkkejä. Voimme esimerkiksi määrittää koneen oppimaan antamatta sille tarkkoja algoritmeja, jolloin se tähtää itsenäisesti kohti haluttua lopputulosta. Missä vaiheessa annamme kuitenkin koneille liikaa valtaa päätöksistä? Osaako kone tuntea tai ymmärtää ihmisyyden nyansseja?

Robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvät kysymykset koskettavat jokaisen arkea. Onko esimerkiksi tekoälyn tuottama taide todellista taidetta? Voiko robotti korvata aidosti toisen ihmisen läheisyyden? Kuinka valvoa robotiikan kehittymistä sekä välttää sen väärinkäyttöä? Mitä tarkoittaa teknologinen työttömyys?

Kaikkea tätä käydään läpi Utopia vai dystopia -opastuksessa, joka totutetaan Suomi, Tekniikan maa -näyttelyssä ja Etäunelmia-näyttelyssä kiertäen. Koululaisopastuksessa opas herättelee oppilaita heidän tasoonsa sopivalla tavalla havainnoimaan robotiikan ja tekoälyn vaikutuksia heidän omassa elämässään. Opastus johdattaa tutkimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia, mutta myös miettimään syvemmin koko tekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Opastus kestää 45 minuuttia, mutta keskustelua kannattaa jatkaa myös luokassa opastuksen jälkeen.

Kesto: 45 min
Hinta: 75 € (hintaan sisältyy ryhmän sisäänpääsy museoon)
Ryhmän koko: 1–25 henkeä

Katse tekniikkaan -lukiolaisopastus

Katse tekniikkaan -lukiolaisopastus on suunnattu erityisesti lukiolaisten yhteiskuntaopin, historian, fysiikan ja kemian opintojen tukemiseen. Opastuksessa läpikäydään läpi Suomen tekniikan ja teknologian historiaa sekä keksintöjen syntyä ja innovointia.

Katse tekniikkaan -lukiolaisopastus on suunnattu erityisesti lukiolaisten yhteiskuntaopin, historian, fysiikan ja kemian opintojen tukemiseen. Opastuksessa läpikäydään läpi Suomen tekniikan ja teknologian historiaa sekä keksintöjen syntyä ja innovointia. Mukaan nostetaan myös näkökulma siitä, mitä tekniikka tarkoittaa uravalintana – mitä työskentely tekniikan ja teknologian parissa voi käytännössä tarkoittaa? Mitä ammatteja ja ilmiöitä linkittyy työhön teknologian parissa? Voiko kuka vain löytää tulevaisuuden uransa tekniikan ja teknologian parista?

Kierros räätälöidään aina ryhmän tarpeiden mukaan. Kierrosta varattaessa tulee kertoa, mihin oppinaineeseen tai opintokokonaisuuteen kierros toivotaan linkitettäväksi. Näin opas pystyy varmistamaan, että opiskelijat saavat opastuksesta varmasti irti kaiken hyödyn.

Kesto: 60 min
Hinta: 90 € (hintaan sisältyy ryhmän sisäänpääsy museoon)
Ryhmän koko: 1–25 henkeä

Helsingin syntysijoilla -kävelykierros kouluille

Tekniikan museo sijaitsee Kuninkaankartanonsaarella, jonne Kustaa Vaasa perusti vuonna 1550 Helsingin kaupungin sekä oman kuninkaallisen kartanonsa. Kartano toimi kuninkaanvallan hallinnollisena keskuksena, joka muutamassa vuodessa otti paikkansa kaupungin talouden keskuspaikkana.

Tekniikan museo sijaitsee Kuninkaankartanonsaarella, jonne Kustaa Vaasa perusti vuonna 1550 Helsingin kaupungin sekä oman kuninkaallisen kartanonsa. Kartano toimi kuninkaanvallan hallinnollisena keskuksena, joka muutamassa vuodessa otti paikkansa kaupungin talouden keskuspaikkana.

Ajan saatossa kuninkaan sotaväen tilalle alkoi muodostua kerroksittain tekniikkaa ja teollisuutta. Saarella toimi vuodesta 1876 aina 1960-luvun lopulle Suomen ensimmäinen vesilaitos, jonka toiminta muokkasi voimakkaasti saaren ympäristöä. Alueella on edelleen nähtävissä historiallisesti merkityksellistä arkkitehtuuria.

Helsingin syntysijoilla -kävelykierroksella tutustutaan Kuninkaankartanonsaaren ja sitä ympäröivän Vanhankaupungin alueen historiaan jalan. Opastuksen aikana kuullaan Kustaa Vaasan Helsingistä ja kaupungin perustamisesta, alueen kehityksestä sekä muovautumisesta, teollisuuden saapumisesta ja nykyhetkestä. Kierroksella historia tulee oppilaita lähelle, sillä tapahtumia ja ilmiöitä käydään läpi niiden varsinaisilla tapahtumapaikoilla.

Kävelykierros toteutetaan ulkona, ja sillä kävellään yhteensä noin 1 km matka pienemmissä pätkissä. Opastukselle tulee varustautua sään mukaan. Kierros ei ole kaikilta osiltaan esteetön, mutta reittejä voidaan tarpeen mukaan suunnitella osallistujien erityistarpeet huomioiden (kysy varattaessa lisätietoja).

Kesto: 90 min
Hinta: 120 € (hintaan sisältyy haluttaessa myös ryhmän sisäänpääsy museoon)
Ryhmän koko: 1–30 henkeä

Koululaisten pörriäispaja

Sähköpörriäistä rakentaessa tutustutaan pienoismoottorin ja epäkeskon toimintaan, minkä lisäksi opitaan tekemään yksinkertaisia kytkentöjä.

Tekniikan museon työpajoissa koululaisryhmä pääsee tutustumaan tekniikkaan aktiivisen tekemisen ja työskentelyn kautta. Oman työpajatilan rauhassa opas auttaa sekä neuvoo jokaista ryhmän jäsentä tekemään oman sähköpörriäisensä.

Sähköpörriäistä rakentaessa tutustutaan pienoismoottorin ja epäkeskon toimintaan, minkä lisäksi opitaan tekemään yksinkertaisia kytkentöjä. Työskentelyn kautta tutustutaan sähkömoottori-ilmiöön, jossa yksi keksintö läpäisi tekniikan koko kentän ja sai aikaiseksi suuren muutoksen. Pörriäisen moottorin kaltaiset sähkömoottorit liikuttavatkin esimerkiksi museon hissiä ja pitävät kahvilan kahvikonetta toiminnassa.

Työpajassa työskennellään yhdessä tutkien ja oppien. Oman pörriäisensä saa myös mukaansa työpajan jälkeen.

Kesto: 60 min
Hinta: 120 € (hintaan sisältyvät työpajatarvikkeet koko ryhmälle ja sisäänpääsy museoon)
Ryhmän koko: 1–20 henkeä

Vettä ja elämää -opastus kouluille

Veden ja vedenpuhdistuksen rooli on ollut Helsingissä merkittävä. Helsinki perustettiin Vantaanjoen varteen, ja satoja vuosia myöhemmin joki sekä sen äärellä toimiva vedenpuhdistuslaitos pelastivat helsinkiläiset tautiepidemioilta.

Vesi on kaiken elämän edellytys. Kun Kuninkaankartanonsaarelle kohosi 1877 Suomen ensimmäinen vedenpuhdistuslaitos, muovasi se koko ympäröivää kaupunkia. Vedenpuhdistuslaitos toimi saarella aina 1960-luvun lopulle, ja nykyinen Tekniikan museo sijaitsee sen vahoissa tiloissa. Esimerkiksi museon Suodatinhalli on entinen pikasuodatuslaitos, jossa sijaitsevat edelleen museoidut hiekkasuodattimet, joiden läpi viereisten hallien saostusaltaissa kemiallisesti käsitelty vesi johdettiin ennen vesijohtoverkostoon laskemista.

Veden ja vedenpuhdistuksen rooli on ollut Helsingissä merkittävä. Helsinki perustettiin Vantaanjoen varteen, ja satoja vuosia myöhemmin joki sekä sen äärellä toimiva vedenpuhdistuslaitos pelastivat helsinkiläiset tautiepidemioilta. Vesi toi töitä sekä avasi kulkureittejä. Helsingin ja sen asukkaiden historia on kytkeytynyt veteen tiukasti.

Vettä ja elämää -opastuksella on kaksi eri pituutta. Lyhyempi, 30 minuutin opastus, keskittyy ennen kaikkea vedenpuhdistukseen. Tunnin mittainen laajempi kierros syventyy sen lisäksi myös veteen elinkeinona, terveyden edistäjänä sekä osana Kuninkaankartanon saaren historiaa.

Kesto: 30 min tai 60 min
Hinta: 30 min 60 €, tai 60 min 90 € (hintaan sisältyy ryhmän sisäänpääsy museoon)
Ryhmän koko: 1–35 henkeä

Tekniikan alan AMK- ja ammattikouluopastuksetTekniikan museo tarjoaa tekniikan alan ammatti- ja ammattikorkeakouluryhmille omia räätälöityjä opastuksia Tulevaisuuden ammatti -teemalla. Jokainen kierros räätälöidään ryhmän tarkemman opintoalan mukaisesti siten, että se palvelee varmasti opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekniikan museo tarjoaa tekniikan alan AMK- ja ammattikouluryhmille omia räätälöityjä opastuksia Tulevaisuuden ammatti -teemalla. Jokainen tekniikan ala on tullut jostain ja suuntaa aina johonkin uuteen. Museon kattava esineistö mahdollistaa tämän tekniikan alojen muutoksen havainnollistamisen käytännössä – esimerkiksi autoalalta esillä ovat auton prototyyppi, kuutioksi kierrätetty auto sekä auto, joka jäi suunnittelupöydälle eikä koskaan päässyt myyntiin asti. Kierroksen ohessa puhutaan myös ammatillisesta identiteetistä ja tutkitaan sitä, kuinka tekniikan alan ammattilaiset rakentavat yhteistä tulevaisuuttamme.

Kierros räätälöidään aina ryhmän tarkemman opintoalan mukaisesti siten, että se palvelee opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Kesto: 30 min tai 60 min
Hinta: 30 min 60 €, tai 60 min 90 € (hintaan sisältyy ryhmän sisäänpääsy museoon)
Ryhmän koko: 1–25 henkeä

Suomen tekniikan ja teollisuuden kehitys on maailman mittakaavassa ollut erityislaatuista, vaikka siihen ovat vaikuttaneet koko maailmaa koskettavat globaalit ilmiöt. Tuo tekniikan ainutlaatuinen kehitys näkyy edelleen joka päivä omassa arjessamme.

Löysitkö etsimäsi? Varaa opastus alla olevasta linkistä tai ota yhteyttä sähköpostitse info@tekniikanmuseo.fi tai museon aukioloaikoina puhelimitse 09 7288 440. Autamme mielellämme myös päiväkoti- tai koululaisryhmäänne valitsemaan juuri teille sopivan opastuksen.