Museo

Yhteinen tiedepääoma kuuluu kaikille

I Tekniska museet kan du också studera den fungerande mekaniken i museets hiss på nära håll

Toiminta

Tekniikan museo on valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa, tutkii sekä jakaa tietoa teollisuuden ja teknologian kulttuuriperinnöstä. Museo auttaa ymmärtämään maailmaa keskittyen yhteiskunnallisesti merkittäviin kehityssuuntiin – erityisesti hyvinvoinnin, ilmastonmuutoksen, digitalisaation, kestävän kehityksen ja yleiskäyttöisten teknologioiden ratkaisuihin sekä tulevaisuuteen.

Näyttelyt

Museon perusnäyttelyt Tekniikan maa ja Etäunelmia kertovat suomalaisista teknologian kehittäjinä ja käyttäjinä, tarjoten uusia näkökulmia tekniikan alan historiaan ja sen tulevaisuuteen. Kummituksen keksintökoje on oppimisympäristö lapsiperheille sekä koulu- ja päiväkotiryhmille. Museo järjestää lisäksi yhteisönäyttelyitä, joilla edistetään tekniikan alojen moniäänisyyttä sekä kannustetaan ottamaan museotilaa omakseen.

Museon näyttelyt on suunniteltu vahvistamaan kaikkien kävijöiden osallisuuden kokemusta, korostaen heidän merkitystään tekniikan ja teknologian käyttäjinä tai tuottajina. Asiakkaat ovat aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa ja sisältöjen luomisessa esimerkiksi yhteistuotettujen näyttelyiden, työpajojen ja kaikille avointen tapahtumien kautta. Painotamme jaettua asiantuntijuutta ja kulttuuriperintötyön tekemistä yhdessä asiakkaiden ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

Teknikmuseet ligger i gamla stans vackra natur på Kungsgårdsholmeni i Helsingfors

Missio ja arvot

Tunnistamme ja tallennamme teknologiaperintöä yhteistyössä alan yritysten, asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Autamme jokaista ymmärtämään suomalaisen tekniikan kehitystä ja vaikutusta yhteiskuntaamme.

Tuemme yhteisen tiedepääoman kasvua. Olemme teknologiakasvatuksen asiantuntijoita ja edistämme demokratiaa jakamalla tietoa, tukemalla moniäänistä keskustelua sekä tuomalla esiin tekniikan ja teknologian ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Olemme osa yhteiskunnallista muutosta, jonka teknologia mahdollistaa, ja nostamme aktiivisesti keskusteluun tekniikan merkityksen tulevaisuuden tuottajana.

Arvojamme ovat ilo, yhdenvertaisuus, kestävyys ja asiantuntijuus.

Kokoelmatoiminta

Tekniikan museon näyttelyt ja palvelut perustuvat ainutlaatuiseen kokoelmaan, jota rikastamme ja hyödynnämme yhdessä asiakkaiden, asiantuntijoiden ja harrastajien kanssa. Museo on alansa valtakunnallisena vastuumuseona asiantuntijaorganisaatio, jonka kokoelmatyötä tehdään suomalaisen teollisen kulttuuriperinnön tallentamiseksi tutkimustarkoituksiin sekä museon yleisöille esimerkiksi näyttelyiden, palvelujen, viestinnän ja verkkoon avattujen kokoelmien välityksellä.

Tekniikka ja teknologia lävistävät koko yhteiskunnan sen kaikilla tasoilla. Ilman teollisen kulttuuriperinnön tallentamista ja tutkimusta ei ole mahdollista tuntea menneisyyttä, ymmärtää nykyhetkeä eikä suunnata tulevaisuuteen. Teollisen kulttuuriperinnön tuntemus auttaa ymmärtämään yhteiskuntaa kokonaisuutena.

Tekniikan museo sijaitsee Vanhankaupunginkosken upeissa maisemissa Kuninkaankartanonsaarella Helsingissä

Tulevaisuus

Tulevaisuudessa lisäämme kiinnostusta tekniikkaan ja alan osaamiseen sekä vahvistamme yhteistä tiedepääomaa tarjoamalla elämyksellisen, laadukkaan ja houkuttelevan kävijäkokemuksen. Kehitämme kokoelmatoimintaa, jotta teknologiaperinnön säilyminen turvataan. Ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat nykyhetken keskeisiä kysymyksiä, joiden merkitystä tekniikan alalla ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa välitämme näyttelyiden ja viestinnän keinoin.

Myös sinä voit olla mukana kehittämässä toimintaa, kun museon asiakasraati aloittaa toimintansa loppuvuodesta 2022. Voit myös jättää meille kehitysehdotuksia palautelomakkeellamme. Kiitos, että olet mukana kasvattamassa yhteistä tiedepääomaamme!

Tekniikan museota ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö, joka perustettiin 1969. Valtuuskunnan muodostavat säätiön perustajajärjestöt ja -kaupungit. Valtuuskunta nimeää säätiön hallituksen.