Lahjoita

TMKA1_10

Tue Tekniikan museota rahallisesti

Tekniikan museo on tekniikan alan valtakunnallinen vastuumuseo, jolla on laajat tekniikan ja teollisuuden esine- ja kuvakokoelmat. Toiminnan perustana on lakisääteinen yhteiskunnallinen tehtävä tukea demokratiaa, yhteisöllisyyttä ja kulttuuriperinnön säilymistä jälkipolville. Museon toiminta tukee tiedepääoman kasvua ja kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia osana tieteen, teknologian ja yhteisen kulttuuriperinnön kenttää.

 

Tekniikan ansiosta tämäkin on mahdollista

Etäunelmia-näyttely kertoo ajan ja paikan ylittämisen historiasta sähköisten viestintävälineiden avulla. Näyttelyssä tutustutaan viestintätekniikan keksintöihin ja niiden taustalla olevaan unelmaan paikasta ja ajasta riippumattomasta yhteydenpidosta.

Näin teet lahjoituksen

Lahjoituksen teet helpoiten suoraan Tekniikan museon säätiön rahankeräystilille tilisiirrolla tai MobilePaylla.

Pankkiyhteys:
Tilinumero: NORDEA FI90 1544 3000 0939 35
BIC: NDEAFIHH
Saaja: Tekniikan museon säätiö
Viesti: Lahjoittajan nimi ja yhteystiedot

MobilePay:
Lyhytnumero: 79372
Viesti: Lahjoittajan nimi ja yhteystiedot

Rahankeräyksen järjestäjä:
Tekniikan museon säätiö
Viikintie 1 d, 00560 Helsinki

Lupanumero:
Tekniikan museon säätiöllä on Poliisihallituksen 30.3.2023 myöntämä rahankeräyslupa RA/2023/409.

isoisä ja lapsenlapsi

Käyttötarkoitus

Kerätyillä varoilla edistetään tekniikan alan kulttuuriperintö- ja museotoimintaa sekä tarjotaan tiedekasvatusta suurelle yleisölle. Tarkoitusta toteutetaan näyttelyiden, kokoelmatyön ja opastusten muodossa. Opastuksia tarjotaan koulu- ja muille opiskelijaryhmille ja varoilla katetaan opastuksiin liittyviä matka- ja palkkakustannuksia sekä suunnittelutyötä.

Näyttelyiden kustannukset syntyvät asiantuntijatyöstä, tilaratkaisuista ja näytteille asettamisen kustannuksista, kuten materiaalit, opasteet sekä ICT-ratkaisut. Näyttelyitä ja opastuksia toteutetaan myös digiympäristöissä ja -gallerioissa, joihin liittyy tietoliikenne- ja palvelinkustannuksia.

Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää kokoelmien säilyttämisen, siirtämisen, kuljetuksen ja konservointityön kustannuksiin sekä toiminnassa tarvittaviin laite- ja tallennusvälineisiin.

Näin lahjoituksesi auttaa

Kulttuuriperinnön säilyminen

Kokoelmien kookkaat koneet ja herkät materiaalit edellyttävät huolenpitoa. Laajan kokoelman museoammatilliseen hoitamiseen tarvitaan ammattilaisia, tiloja ja logistiikkaa. Tarve parantaa kokoelmasäilytystiloja on ilmeinen. Todennäköinen kokoelmien siirto edellyttää merkittäviä resursseja järjestelytyöhön jo ennen muuttoa.

Innostava oppimisympäristö

Tekniikan museon laadukkailla teknologiakasvatuspalveluilla tuetaan koulujen opetusta, tiedepääoman ja taitojen kehittymistä ja lisätään rakentavaa keskustelukulttuuria. Museo on luokkahuoneen ulkopuolinen oppimisympäristö, jossa voi monipuolistaa ja syventää eri sisältöjen opetusta.

Yhdenvertainen pääsy tiedon pariin

Viikoittainen Maksa mitä haluat -päivä, Juniorikortti ja lipun hintaan sisältyvät opastukset ja työpajat sekä kehittyvät digitaaliset sisällöt tekevät museon tarjonnasta asiakaslähtöisempää ja saavutettavampaa.

Nykydokumentointi

Tekniikan museo toteuttaa tehtäväänsä tallentamalla ajastamme kiinnostavia tekniikan ja teollisuuden ilmiöitä, sekä innovaatioita nykyisten ja tulevien sukupolvien koettavaksi ja muistettavaksi. Tukesi avulla teemme tästä mahdollista.

3900
Koululaista vuosittain
30000
Kävijää vuosittain
18904
Esinettä kokoelmissa
IMG_2739

Lahjoitusvähennys yrityksille ja yhteisöille

Lahjoitus Tekniikan museon säätiölle ei ole pelkästään rahallinen sijoitus, vaan investointi tulevaisuuteen, suomalaisen osaamisen tunnettavuuteen. Yritykselle se on myös yksi konkreettinen tapa osoittaa ja kantaa yhteiskuntavastuunsa yhteisen kulttuuriperinnön vaalimisessa. Tervetuloa tukemaan Tekniikan museon arvokasta työtä.

Yhteisö saa valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla vähentää tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen sellaiselle Verohallinnon nimeämälle Euroopan talousalueella olevalle säätiölle, jonka varsinaisena tarkoituksena on tieteen tai taiteen tukeminen taikka suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen.

Lue tarkemmat ohjeet:
Lahjoitusvähennys verotuksessa vero.fi sivuilla

koko saari

Lisätietoja lahjoittamisesta

Anssi Tuulenmäki
Toimitusjohtaja
0503819772
anssi.tuulenmaki@tekniikanmuseo.fi