Energiasalin voimakoneet 14

Höyrykoneen havaintomalli

Siirry edelliseen kohteeseenSiirry seuraavaan kohteeseen


Tämä ja viereinen laite ovat havaintomalleja, joita on käytetty Helsingissä tekniikan alan opetuksen tukena. Mekaanisesti toimivilla malleilla oli mahdollista tutustua toimintaperiaatteisiin ja koneiden kehitykseen ja suunnitteluun käytännönläheisesti. Mallit on valmistettu Saksassa.

Tämä ja viereinen laite ovat havaintomalleja, joita on käytetty Helsingissä tekniikan alan opetuksen tukena. Mekaanisesti toimivilla malleilla oli mahdollista tutustua toimintaperiaatteisiin ja koneiden kehitykseen ja suunnitteluun käytännönläheisesti. Mallit on valmistettu Saksassa.  

Tämän havaintomallin käyttötiedot yhdistyvät 1920-luvulta opetustyönsä aloittaneeseen Hannes Collaniin ja Helsingin teknilliseen oppilaitokseen. Collan opetti konerakennusoppia jo opiskeluaikanaan, eteni sittemmin lehtoriksi ja lopulta teknillisen oppilaitoksen pitkäaikaiseksi rehtoriksi. Tällä kyseisellä mallilla on havainnollistettu Trickin luistilla ja Klugin suunnanvaihtolaitteella varustettua yksisylinteristä höyrykonetta. Malliin on merkitty numeroilla luistikoneisto (2) ja suunnanvaihtolaite (3).