Energiasalin voimakoneet 16

Mäntähöyrykoneen havaintomalli

Siirry edelliseen kohteeseenSiirry seuraavaan kohteeseen


Mäntähöyrykoneen havaintomalli

Tämä ja viereinen laite ovat havaintomalleja, joita on käytetty Helsingissä tekniikan alan opetuksen tukena. Mekaanisesti toimivilla malleilla oli mahdollista tutustua toimintaperiaatteisiin ja koneiden kehitykseen ja suunnitteluun käytännönläheisesti. 

Merkintä Polytechnisches Arbeits-Institut J. Schröder paljastaa tämän ja viereisen mallin valmistajaksi saksalaisen yrityksen, jonka ensimmäiset opetuskäyttöön tarkoitetut mallit tulivat markkinoille 1830-luvulla. Tämä malli havainnollistaa höyrykoneen luistijärjestelmää Joyn suunnanvaihtolaitteella. Vastaava koje löytyi valmistajan katalogista ainakin jo vuonna 1899. Mallin käyttäjäksi tiedetään Helsingin teknillinen oppilaitos, joka toimi lahjoittamisen aikaan Teknilliseltä korkeakoululta vapautuneissa tiloissa Hietalahden torin laidalla. On mahdollista, että vanhat opetusmallit ovat joko muuttaneet rakennukseen oppilaitoksen mukana 1960-luvulla tai olleet tätä ennen korkeakoulun käytössä.