Tekniikan ja teollisuuden jälkiä: Roihuvuori

Vesitorni on tuttu näky ja oleellinen osa kaupunkikuvaa – mutta mikä tornin käyttötarkoitus oikeastaan on?

Näkymä Herttoniemen teollisuusalueelta kohti Roihuvuoren vesitornia.
Kuva: Finna.fi. Wesander Merja / Helsingin kaupunginmuseo

Vesitornit ovat tärkeä osa vesihuoltojärjestelmää. Tornilla on kaksi pääkäyttötarkoitusta: toimia puhtaan veden varastona ja ylläpitää painetta vesijohtoverkossa. Paine riippuu säiliön vedenpinnan ja vesijohdon korkeuserosta – sen vuoksi tornit (tai ylävesisäiliöt, kuten niitä myös nimitetään) on usein sijoitettu korkeille kallioille tai mäille. Vedenpainetta vesijohtoverkostoissa voitaisiin vaihtoehtoisesti ylläpitää myös pumppaamalla, mutta se ei useinkaan olisi energiankäytön kannalta mielekästä. 

Vesitorneja alettiin rakentaa 1910-luvulta lähtien. Ensimmäiset tornit olivat yksilöllisiä, arvokkaita insinööritaidonnäytteitä, joiden yhteyteen suunniteltiin usein myös näkötorneja tai kahviloita. Yksijalkaiset, sienimäiset tornit yleistyivät 1960-luvulla. Sienimäisen rakenteen tavoitteena on kohottaa matalassa altaassa lilluva suuri vesimassa mahdollisimman ylös tasaamaan tehokkaasti vesijohtoverkoston paineenvaihteluita.

Roihuvuoren vesitornin rakentaminen kesällä 1979, vesisäiliön nostaminen alkaa.
Kuva: Finna.fi. Naapuri Jukka / Helsingin kaupunginmuseo

Roihuvuoren vesitorni, lempinimeltään Vesirousku, rakennettiin 1970-luvun lopulla. Tornin korkeus on 52 metriä ja sen säiliöön mahtuu 12,6 miljoonaa litraa vettä. Massiivinen torni rakennettiin tarkoituksellisesti maisemaa hallitsevaksi elementiksi ja alueen maamerkiksi. Roihuvuoren tornin rakenteellinen erikoisuus on lämpöeristyksen pois jättäminen. Eristeet leikattiin suunnitelmista alunperin kustannussyistä ja vesi pääsee eristämättömässä tornissa talvisin osittain jäätymään. Poikkeuksellinen ratkaisu on kuitenkin käytössä osoittautunut onnistuneeksi ja vesitorni on edelleen täydessä toiminnassa.

Marianna

Tekniikan ja teollisuuden jälkiä on blogisarja, jossa Tekniikan museon väki tarkastelee menneen tekniikan ja teollisuuden jättämiä jälkiä erilaisissa ympäristöissä. Sarja päivittyy harvakseltaan; löydät kaikki julkaistut osat blogista avainsanalla tekniikan ja teollisuuden jälkiä.

Lähteitä ja lisätietoa:

Suomalaisia vesitorneja

Roihuvuoren kotikaupunkipolut

Suomalainen ilmiö: Vesitornit ovat olleet merkittävä osa kaupunkikuvaa