Kuinka tunnistat museossa majailevan EINOn osa 2

Miksi museon säilytystiloissa on merkitsemättömiä esineitä, joista ei tiedetä juuri mitään? Entä kuka tai mikä on EINO ja onko EINOlla merkitystä? Kaksiosaisen blogitekstin ensimmäisessä osassa tutustutaan EINO-esineisiin ja niiden syntyhistoriaan. Toisessa osassa tarkastellaan vuorostaan EINOjen nykytilannetta ja esineisiin liittyviä laajempia merkityksiä.

Edellisen EINO-blogitekstin myötä EINOjen syntyhistoria on tullut hieman tutummaksi, joten keskitytäänpä seuraavaksi niiden nykytilaan ja siihen miten nämä esineet liittyvät kokoelmien avaamiseen yleisölle. EINOt ovat siis museon kokoelmiin kuuluvia esineitä, jotka ovat irrallaan kontekstistaan. Tähän luokkaan kuuluvien esineiden tiedot ovat hyvin vähäiset tai ne puuttuvat kokonaan. Toisinaan esinettä ja sen käyttötarkoitusta voi olla myös vaikea tunnistaa pelkän ulkonäön perusteella. Tietojen puuttumisen vuoksi museon säilytystiloissa majailevien EINOjen käyttöaste on aika heikko ja nämä itsestään hyvin vähän kertovat EINOt tuottavatkin aikamoista pähkäilyä nykykokoelmatyössä. Tämä sai pohtimaan, olisiko EINOjen käyttöastetta mahdollista parantaa jollain keinolla. Syntyi idea pyytää somekansaa avuksi esineiden tunnistamiseen.

Kokoelmakeskiviikko on nimensä mukaisesti keskiviikkoisin Tekniikan museon somekanavilla, eli Facebookissa ja Instagramissa, julkaistava postaus, jossa esitellään museon kokoelmiin kuuluvia esineitä. Valtaosaa näistä esineistä ei ole mahdollista nähdä näyttelyissä, joten kokoelmakeskiviikko tarjoaa samalla kurkistuksen museon säilytystilojen saloihin. Vuoden 2023 keväästä alkaen EINOt ovat olleet osa kokoelmakeskiviikkoa ja nykyään joka kuun viimeisenä keskiviikkona parrasvaloihin nouseekin kuukauden EINO. Postausten tavoitteena on toisaalta kartuttaa tietoa näistä tunnistamattomista esineistä sekä lisätä niiden käyttöastetta, ja toisaalta taas osallistaa somekäyttäjiä keskusteluun sekä oman asiantuntijuuden jakamiseen.

Kuva 1–3. Esimerkkejä Instagramin ja Facebookin EINO-julkaisuista. Kuva: Tekniikan museo.

Museokokoelmat ovat yhteistä kulttuuriperintöämme ja kokoelmakeskiviikko EINOineen tarjoaa yhden tavan tutustua kokoelmiin paikasta riippumatta. Samalla se mahdollistaa aktiivisen osallistumisen esineiden merkityksellistämiseen. Einoilu on kanava kiireettömään yhdessä tekemiseen asiasta kiinnostuneiden kesken, ja paikkasidonnaisen talkootoiminnan siirtäminen somekanaville avaa yhä laajemmalle joukolle mahdollisuuden osallistua sen toteuttamiseen. Julkaisujen päämääränä ei ole vain esineiden tunnistaminen, vaan sen ohella on syytä huomioida EINOn potentiaali ajatusten sekä keskustelun herättäjänä. Tämä voi jo itsessään olla mielekästä tekemistä ja se arvokkain lopputulos, vaikka EINO jäisikin yhä EINOksi. Parviälyn käyttäminen voi nimittäin johtaa sellaisten yhteyksien uumoiluun tai löytämiseen, josta jäätäisiin muutoin paitsi. Verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, jossa museoammattilainen tekisi tunnistusta itsenäisesti muita lähteitä tai vaikkapa verkon kuvahakua hyödyntämällä.

Jos sinua kiinnostaa osallistua EINO-keskusteluun tai ratkoa näiden mysteeriesineiden menneisyyttä, niin suosittelen ottamaan Tekniikan museon Facebook- tai Instagram-tilin seurantaan.

Artikkelin kirjoittanut: Taru Tervo


Tekniikan ansiosta tämäkin on mahdollista
Tekniikan museon rahankeräys on auki ja siitä löytyy lisää tietoa osoitteesta:
https://www.tekniikanmuseo.fi/lahjoita/