Ehdolla CMA-palkinnon saajaksi

Lastennäyttelymme Kummituksen keksintökoje nimettiin keväällä ehdolle EMA – European Museum Academyn ja Hands on! – Internation Association of Children in Museums -järjestön Children in Museums Award 2021 -palkinnon saajaksi.

Tuomarit arvioivat paitsi hakijoiden luovuutta ja innovatiivisuutta, myös tapoja, joilla ehdokkaaksi valittu näyttely tai oppimisohjelma kehittää museoiden ajattelua tai toimintatapoja.

Tekniikan museon tuomarihaastattelu järjestettiin viime maanantaina Zoomin välityksellä. Hollantilainen ja kanadalainen tuomari saivat virtuaalikierroksen Keksintökoje-näyttelyssä ja pääsivät tyydyttämään uteliaisuutensa näyttelyn taustojen ja menetelmällisten ratkaisujen suhteen. 

Suunnitelmakuva Keksintökoje -näyttelystä.


Miksi meidän sitten tulisi palkinto voittaa?

Erityistä tekniikan olemusta, ilmiöitä ja muutosta valottavassa Kummituksen keksintökoje -näyttelyssä on ainakin kohderyhmä, toteutustapa, pedagogisen taustatyön määrä ja kokonaisprosessin laajuus. 

Tieteen ja tekniikan museoiden alalla on jokseenkin ainutlaatuista tuottaa tarinallinen näyttely, jossa yhdistyvät museokokoelmat, toiminnallisuus ja lapsilähtöinen tieteellinen ajattelu. Useimmat alan näyttelyt tyytyvät kokoelmaesineitä käyttämättä, taustoja avaamatta tai tarinoita kertomatta esittelemään yksittäisiä ilmiöitä yksittäisten näyttelykohteiden kautta.

Kummituksen keksintökoje -näyttely perustuu pitkäjänteiseen tieteelliseen tutkimukseen ja sen menetelmät pohjaavat varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmiin. Lapset pääsivät mukaan suunnitteluprosessiin, testasivat toimintaympäristöä, teemoja ja menetelmiä. Ympäristöä kehitettiin havaintojen ja palautteen pohjalta heidän tarpeidensa mukaan. Näyttelyssä -puhumattakaan sitä edeltäneestä kehityshankkeesta- on sovellettu varsin monipuolisia oppimisen menetelmiä ja kehitetty uusia tapoja niin museokokoelmien käyttöön kuin näyttelysuunnitteluun.

Näkymä Keksintökoje -näyttelyn tekniikan erilaisia käyttötarkoituksia käsittelevästä osiosta.
Kummituksen keksintökoje on elävä esimerkki siitä, kuinka museo on pitkäjännitteisesti omistautunut kehittämään sisältötyötä, pedagogisia menetelmiä ja yleisösuhdetta. Tätä työtä on Tekniikan museossa aktiivisesti tehty viimeisten 15 vuoden ajan, minä aikana museon kävijämäärä on kolminkertaistunut.

Kanssamme kisaa monta kovaa nimeä (Short list on yllättävän pitkä, koska samaan kisaan on koronapandemian vuoksi yhdistetty vuosien 2020 ja 2021 ehdokkaat!):

EPIC – The Irish Emigration Museum, Dublin, Ireland

National Gallery of Ireland, Dublin, Ireland

NEMO Science Museum, Amsterdam, The Netherlands

Tropenmuseum Junior, Amsterdam, The Netherlands

Netherlands Open Air Museum, Arnhem, The Netherlands

Naturalis, Leiden, The Netherlands

Wereldmuseum Rotterdam, The Netherlands

Museon, The Hague, The Netherlands

National Museum, Stockholm, Sweden

Nordiska Museet, Stockholm, Sweden

People’s History Museum, Manchester, United Kingdom

Voittaja selviää etänä järjestettävässä Hands on -konferenssissa 12.marraskuuta, joten jokunen kuukausi vielä pitää jännittää.

Toivotamme kaikille onnea kisaan – paras museo voittakoon! 

Marianna