Punatiilihalli (B-C-halli)

Pyöreä halli (D-halli)

Siirry edelliseen kohteeseenSiirry seuraavaan kohteeseen


Kasvavan kaupungin juomavedentuotantoa lisättiin rakentamalla uusi punatiilihalli hiekkasuodatinaltaineen 1895.

 

Kasvavan kaupungin juomavedentuotantoa lisättiin rakentamalla uusi punatiilihalli hiekkasuodatinaltaineen 1895.

Myöhemmin altaat muutettiin saostusaltaiksi ja 1930-luvun taitteessa prosessia tehostettiin rakentamalla saostusaltaiden päälle pikasuodatinlaitos. Rakennusta laajennettiin kahdesti 40-50-luvuilla.

Punatiilihalliin avattiin museon ensimmäiset näyttelyt 1972. Nykyään hallissa majailevat robotiikkaa edistävä AiroIsland ja TAT:n Yrityskylä. Rakennuksen tornissa on museon toimistotiloja