Museot innovaatioalustoina – mitä ne innovaatiot museossa tekevät?

Viime kesänä Aboa Vetus & Ars Novasta tuli puhelu: ”Lähdettekö mukaan tällaiseen innovaatioita käsittelevään ESR-hankkeeseen?”

Helposti innostuvina tietysti lähdimme. Museot innovaatioalustoina -hanke pyöräytettiin käyntiin rahoituspäätöksen myötä loppuvuodesta 2017.

Museot innovaatioalustoina on kaksivuotinen kehittämishanke, jota koordinoi turkulainen Aboa Vetus & Ars Nova -museo. Tekniikan museo on hankkeen toinen museotoimija, ja lisäksi soppaan on heitetty pari Humanistisen ammattikorkeakoulun yksikköä sekä Nuori Yrittäjyys ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja se on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

Hankkeessa etsitään uusia tapoja museoympäristöjen yhteiskunnalliseen käyttöön, rakennetaan yhteistyöverkostoja museo- ja yrittäjyyskasvatustoimijoiden ja korkeakoulujen välille, sekä pyritään kehittämään nuorten innovointitaitoja ja työelämävalmiuksia. Keskeinen tavoite on kannustaa osallistujia uudenlaiseen ajatteluun ja käyttää rohkeasti museota ajatusten alustana.

Tekniikan museon oli kohtuullisen helppo vastata ”Kyllä” kysymykseen hankekumppaniksi lähtemisestä. Museon teemasta johtuen innovaatiot näkyvät meillä monella tapaa jo näyttelyissä ja onpa innovaatioajattelua ruodittu aiemmissa kehittämishankkeissa niin museon palveluiden kuin strategian tasollakin. Juuri päättyneen strategiakauden visiossakin olimme ensisijaisesti innostava oppimisympäristö, mihin liittyen ”Ihmettele, innostu, innovoi!” on jo vuosia toiminut museon sloganina!

Tekniikan museo on täynnä (suomalaisia) teknisiä innovaatioita ja niiden tarinoita. Vaikka innovaatio on usein laveasti käytetty käsite, se konkretisoituu yhdellä vilkaisulla Tekniikan museon näyttely-ympäristössä: Fiskarsin sakset, Nokian kännykkä, Outokummun liekkisulatusmenetelmä, Kotkamillsin muovittomat kartonkikupit…

Tekniikan maa -näyttelyssä pääset tutustumaan muun muassa innovaatioihin
Montako innovaatiota löydät kuvasta?

Kuten edellä mainitusta listasta jo voi päätellä, Innovaatio käsitteenä tarkoittaa uutta tai parannettua tuotetta, välinettä, prosessia, teknologiaa tai palvelua, joka on otettu käyttöön, jota voidaan hyödyntää ja joka tuottaa hyötyä (taloudellista, sosiaalista) niin kehittäjilleen kuin käyttäjilleen. Innovaatiolla siis on laaja-alaisia vaikutuksia!

Pelkkä idea ilman käytännön toteutusta ei myöskään vielä ole innovaatio. Innovaation alku voi olla arkisten haasteiden ratkomisessa ja sen kehittäminen saattaa vaatia monenlaista kokeilua ja testausta. Usein innovaatio tunnistetaan vasta jälkikäteen: kehittämisen aikana ei vielä voida tietää, onko ratkaisu toimiva, tuottaako se hyötyä, saati leviääkö se laajempaan käyttöön. Tämän vuoksi ennakkoluuloton ideointi ja kokeileminen on oleellinen osa innovaatioprosessia!

Tekniikan maa -näyttelyssä tutustutaan suomalaisiin innovaatioihin ja niiden kehitysprosesseihin.
Tekniikan maa -näyttelyssä tutustutaan suomalaisiin innovaatioihin ja niiden kehitysprosesseihin.
Innovaation kehittämiseen kuuluu vaiheittaisuus ja kokeileminen: kuvassa iCare-silmänpainemittarin ensimmäinen, teepurkkiin valmistettu prototyyppi.
Innovaation kehittämiseen kuuluu vaiheittaisuus ja kokeileminen: kuvassa iCare-silmänpainemittarin ensimmäinen, teepurkkiin valmistettu prototyyppi.

Aiempien kehityshankkeiden myötä innovaatioita ja innovaatioprosesseja on pohdittu paljon myös Tekniikan museon palveluiden kautta. Vuosina 2006-2012 toimineessa InnoApaja-hankkeessa innovaatioprosessiajattelu vietiin palveluiden rakenteisiin: luovuuden ja ongelmanratkaisutaitojen tukemiseen suunnitelluilla oppimispoluilla koululaiset jäljittelivät innovaatioprosessin kulkua ”innovaatio-ongelmasta” ideoinnin ja tiedonhankinnan kautta prototyypin valmistukseen.

Oppimispoluilla myös testattiin erilaisia luovan ajattelun menetelmiä ja opeteltiin tarkastelemaan museoesineitä innovaatioiden näkökulmasta: millaisia innovaatioketjuja esineisiin kätkeytyy? Millaisia tarinoita ne kertovat yhteiskunnasta ja sen muutoksista? Entä teknologiassa tapahtuneesta muutoksesta? Voidaanko menneisyyden pohjalta tehdä päätelmiä tai valistuneita arvauksia tulevaisuudesta?

Innovaatioprosessin ymmärtämiseen kehitettiin myös innovaatiopeli, jonka äärellä prosessi pelattiin läpi aina tuoteongelmasta asiakassegmentin valinnan ja kollegiaalisen innostamisen kautta myyvään hissipuheeseen. Yllättäviä muuttujia prosessiin toivat materiaalin ja tekniikan arponeet onnenpyörät. Tärkeässä roolissa pelissä oli myös museoesine, josta pelaajat poimivat jonkin idean, virikkeen tai toiminnan osaksi innovaatiotaan.

Innovaatiopeliä pelattiin Tekniikan museossa 2009-2017
Innovaatiopeliä pelattiin Tekniikan museossa 2009-2017.

Innovaatio- ja innovaatioprosessiajattelua on InnoApaja-hankkeen perintönä hyödynnetty myöhemminkin museon eri hankkeissa kehitettyjen palveluiden ja toimintamallien pohjana: Pienten paja -hankkeessa (2012-2015) Tekniikan tarinamatolla toimittiin innovaatioprosessin hengessä ja viimeisimpänä Mediatarinat jakoon -hankkeen (2016-2017) työpajarakenne pohjasi samaan ajatteluun.

Museot innovaatioalustoina -hanke tuo Tekniikan museon innovaatiokasvatustoimintaan uusia ideoita ja yhteistyökumppaneita: kiinnostavaa on nähdä, millaisia innovaatioaihelmia teemoiltaan täysin toisentyyppisen Aboa Vetus & Ars Novan sisältöjen pohjalta syntyy.  Oman lisänsä tuo myös Nuori Yrittäjyys: saadaanko tämän hankkeen avulla museonäyttelyiden synnyttämistä ideoista aikaan ihan konkreettisia innovaatioita?

Hankkeen ensimmäinen ajatushautomo järjestetiin Turussa helmikuun alussa. Tekniikan museolla toiminta konkretisoituu hankkeen toisen ajatushautomon myötä 2. maaliskuuta. Kevään mittaan molemmissa museoissa järjestetään vielä toiset ajatushautomot -näiden tuotoksia aletaan sitten syksyllä edelleenjalostaa NY:n innovaatioleiritoiminnan puitteissa.

Tekniikan museon ensimmäisen ajatushautomon kattoteemana ovat hyvinvointi ja kulttuuripalvelut: syntyykö hautomossa ehkä idea täysin uudenlaisesta, päräyttävästä museopalvelusta -vai ehkä jotain ihan muuta?!

Tätä jäämme mielenkiinnolla odottelemaan!

Marianna