Kohti Mediataitoviikkoa!

Mediataitoviikkoa vietetään taas ensi viikolla 6.-12.2.2016. Mediataitoviikon tarkoituksena on kehittää lasten ja nuorten mediataitoja, vahvistaa heidän kanssaan toimivien kavattajien valmiuksia sekä herättää keskustelua median ajankohtaisista ilmiöistä. Nykypäivänä mediataidot ovat keskeinen osa kansalaisen perustaitoja.


Mediataitoviikkoa vietetään taas ensi viikolla 6.-12.2.2016.
Mediataitoviikon tarkoituksena on kehittää lasten ja nuorten mediataitoja, vahvistaa heidän kanssaan toimivien kavattajien valmiuksia sekä herättää keskustelua median ajankohtaisista ilmiöistä. Nykypäivänä mediataidot ovat keskeinen osa kansalaisen perustaitoja. Nopeasti muuttuva  viestintäteknologia ja  sen mukana muuttuva viestintäkulttuuri aiheuttavat paineita kenelle tahansa pysyä perässä. Tekniikan museon mukana oleminen Mediataitoviikolla kuulostaa vähäintäänkin kummalliselta ainakin ensin alkuun. Mitä tekemistä museoilla ylipäätään on median ja  mediataitojen kanssa?  Vilkaistaanpa nopeasti Museolakia.

Luku 1

1 § (11.11.2005/877)

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Mediakulttuuri on eri muodoissaan juurtunut osaksi arkeamme. Voidaan sanoa, että mediakasvaus on osa museotoimintaa tätä taustaa vasten. Museot voivat tukevat kouluissa tapahtuvaa oppimista tarjoamalla vaihtoehtoisen oppimisympäristön, jossa monilukutaito ja ilmiöoppiminen, erilaisten yhteyksien luominen ja hahmottaminen pääsevät valloilleen. Arjessa ei aina ehdi pysähtymään ja tarkastelemaan asioita suuremmassa viitekehyksessä. Museo antaa tähän mahdollisuuden. Voimme antaa ilmiöille historiallista perspektiiviä ja ymmärtää niitä paremmin tässä ja nyt.

Tässä hengessä Tekniikan museon panostus Mediataitoviikolle on tänä vuonna Mediatarinat jakoon -hankkeessa toteutettavat työpajat. Työpajassa 7. – 9.luokkalaiset nuoret kuvaavat oman mediakulttuurinsa arkea sekä siihen liittyviä kysymyksiä. Videot tallennetaan soveltuvin osin museon kokoelmiin ja tarinoita pyritään jakamaan myös sosiaalisessa mediassa nuorten omilla ehdoilla. Toiminta lähtee nuorten mediakulttuurista, heidän tavastaan luoda ja jakaa sisältöjä. Tarkoituksena onkin harjoitella kuvamateriaalin jakamista sekä kriittistä medialukutaitoa verkossa siis niitä kansalaistaitoja, joita nykypäivänä jokainen meistä tarvitsee.  

Mediakasvatusterveisin,

Outi

Mediatarinat jakoon hankkeen koordinaattori

Ps. Lisätietoa Mediataitoviikosta löydät Mediataitokoulun sivuilta.

logo


Mediatarinat jakoon on Tekniikan museon kehittämishanke. Hanketta rahoitaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja asiantuntijaryhmässä ovat mukana Kehittämiskeskus Opinkirjo, Mediakasvastusseura ry ja Suomen museoliitto.