Publications

Download and read our publications for free

Collections

Kokoelmapoliittinen ohjelma (FI)

Tekniikan museon kokoelmapolitiikka on otettu käyttöön 2019 ja päivitetty 2021. Sitä päivitetään tarvittaessa tai kahden vuoden välein. Julkaisusta löydät esimerkiksi kokoelmahoitoon liittyvät linjaukset esimerkiksi kokoelmalahjoitusten ja -lainojen suhteen.

Julkaisija: Tekniikan museo

DOWNLOAD

Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt (FI)

Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt on toteutettu kolmen museon yhteistyönä vuonna 2015. Julkaisun ovat toimittaneet Tekniikan museon Emilia Västi ja Helsingin kaupunginmuseon Minna Sarantola-Weiss.

Julkaisija: Suomen Museoliitto.

DOWNLOAD

Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt (FI)

Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt on toteutettu kulttuurihistoriallisten- ja taidemuseoiden yhteistyönä vuonna 2016. Julkaisu laajentaa Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -julkaisun linjauksia myös taidemuseokentälle. Julkaisun ovat toimittaneet Tekniikan museon Emilia Västi ja Helsingin kaupunginmuseon Minna Sarantola-Weiss.

Julkaisija: Suomen Museoliitto.

DOWNLOAD

Co-creating in Museums

Avauksia Tekniikan museon yhteiskehittämiseen – Koesorvaamo-hanke (FI)

Avauksia Tekniikan museon yhteiskehittämiseen -työkirja on laadittu Tekniikan museon Koesorvaamo-hankkeen päätteeksi syksyllä 2021. Tämä käytännönläheinen opas on suunnattu kenelle tahansa yhteiskehittämisestä, vuorovaikutustyöstä sekä osallisuudesta kiinnostuneelle lukijalle. Erityisesti julkaisu on laadittu kulttuuri- ja opetusalalla toimivia henkilöitä sekä organisaatioita ajatellen.

Exciting Electricity teaching materials

Sähähtävää sähköä (FI)

SÄHÄHTÄVÄÄ SÄHKÖÄ -opetusmateriaali on tarkoitettu esi- ja alkuopetuksen opettajille, kerhotoiminnan ohjaajille ja varhaiskasvattajille. Opetusmateriaali tarjoaa vinkkejä käytettäväksi Kummituksen keksintökoje -näyttelyssä ja mahdollistaa näyttelyn sisältöjen käsittelyn myös museon ulkopuolella.

Undervisningsmaterialet Strålande elektricitet (SV)

UNDERVISNINGSMATERIALET Strålande elektricitet är framför allt avsett för lärare inom förskole- och nybörjarundervisningen. Undervisningsmaterialet innehåller uppgifter som kan användas på utställningen Spökets uppfinningsapparat och tillämpade uppgifter som kan användas för att behandla utställningsinnehållet utanför museet.

Exciting Electricity teaching materials (EN)

THE SPARKLING ELECTRICITY teaching materials are intended for preschool and early education teachers. The materials offer activities for use at the museum exhibition. They also enable the exhibition content to be examined outside the museum through a variety of exercises.

The Magic Carpet of Technology Tales

Tekniikan tarinamatolla – Teknologiakasvatuksen toimintamalli museoiden yleisötyöhön ja varhaiskasvattajille (FI)

Tekniikan tarinamatolla -toimintamalli on suunnattu ensisijaisesti museoiden yleisötyöntekijöille ja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville, mutta kaikki teknologiakasvatuksesta kiinnostuneet voivat soveltuvin osin hyödyntää mallia omassa työssään.

Teknikens sagomatta – verksamhetsmodell för teknologifostran i museernas publika arbete och för förskolepedagoger (SV)

Denna verksamhetsmodell är i första hand riktad till den museipersonal som arbetar med besökare och de som arbetar med förskolepedagogik, men alla som är intresserade av teknologifostran kan i tillämpliga delar utnyttja modellen i sitt eget arbete.

The Magic Carpet of Technology Tales – An Operational Model of Technologival Education for Museum Visitor Activities and Early Educators (EN)

This operational model is primarily intended for the use of museum visitor services staff and those involved in early childhood education, but everyone who is interested in the possibilities of technological education in their work can also use the applicable parts of the model.

Digital Media, Culture and Education

Mediakasvatusta lisätyn todellisuuden avulla –toimintamalli museoiden yleisötyöhön (FI)

Tämä toimintamalli on suunnattu museoiden
yleisötyöntekijöille, mutta kaikki museopedagogiikasta ja mediakasvatuksesta kiinnostuneet voivat käyttää toimintamallia inspiraation ja ilon lähteenä omassa työssään.

Mediatarinat jakoon -toimintamalli (FI)

Toimintamalli on tarkoitettu apuvälineeksi toimittaessa nuorten kanssa yhteisöpalvelujen ja sosiaalisen median maailmassa. Toimintamalli on suunnattu kaikille 13–15-vuotiaiden nuorten kanssa töitä tekeville kasvattajille: museoiden ja kirjastojen yleisötyöntekijöille, opettajille ja nuoriso-ohjaajille.

Sharing media stories – Recording and supporting young people´s media culture (EN)

The operating model is a tool for working with young people in the world of social networking services and social media. The model is meant for all educators working with young people aged 13–15: museum visitor services staff, library employees, teachers and youth workers

The Finnish Museum of Technology is located in beautiful old buildings at Arabianranta, Helsinki

Didn't find what you were looking for?

You can also search our published articles in Finnish or contact the Museum.