Teledrömmar – Förbindelser över tid och rum

Utställningen Teledrömmar berättar historien om hur vi har övervunnit tid och rum med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel.

Teledrömmar – Förbindelser över tid och rum