Spökets uppfinningsapparat

Utställningens fokus ligger på barns nyfikenhet, fantasi och utforskandets glädje.

Spökets uppfinningsapparat utställningens fokus ligger på barns nyfikenhet, fantasi och utforskandets glädje.