MOI MATERIAALINKÄSITTÄLIJÄ

Tuotantotaloustyöpaja- tiivistelmä

Työpajan kesto: 30 minuuttia.

Avainsanat: Tuotantotalous, standardointi, tehdassuunnittelu, tuotannonohjaus, juuri-oikeaan-tarpeeseen (JIT)

Oppimistavoitteenasi on ymmärtää tuotantotaloudellisten innovaatioiden:

 • standardointi
 • materiaalivirtojen suunnittelu
 • valmistus ”juuri-oikeaan tarpeeseen”

Vaikutusta:

 • tehokkuuteen
 • laatuun
 • taloudellisuuteen
 • kestävään kehitykseen

Pelit 1 ja 2:

Ennen pelin alkua:
 • Pura kootut tuotteet komponenttivarastoon
 • Jätä pyörät kiinni akseliin / alustaan!
Pelin aikana
 • Etsi seuraavaksi valmistettavan tuotteen osat kokoonpanojärjestyksessä
 • Siirrä kukin osa sille kuuluvaan kokoonpanopaikkaan
 • Eikö nämä molemmat ovat laadunvalvojan tehtävät?
 • Tarkkaile valmistuksen laatua ja ilmoita virheistä
 • Tarvittaessa vaihda väärä komponentti oikeaksi

Peli 2, Tuotanto standardoinnin jälkeen

 • Valmistettavassa tuoteperheessä on kaksi tuotetta, C1 ja C2.
 • Pelissä 2 käytetään komponenttivarastoa (laatikko), joka on yhteinen peleille 2, 3 ja 4
 • Pelissä 2 osat ovat sekaisin komponenttivarastossa, joten etsi osia.

Materiaalinkäsittelijä (M) tehtävät – pelit 3 ja 4:

Ennen pelin alkua:

Pura kootut tuotteet komponenttivarastoon

Jätä pyörät kiinni akseliin / alustaan!

Asettele valmistettavien tuotteiden (C1 ja C2) komponentit riveihin niille kuuluville kokoonpanopaikoille (ks. kuva)

Pelin aikana:
 • Tarkkaile valmistuksen laatua ja ilmoita virheistä
 • Tarvittaessa vaihda väärä komponentti oikeaksi